سلام

در این صفحه به آموزش مجازی درس ریاضی پایه نهم پرداخته می‌شود. این صفحه در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به دلیل تعطیلی مدارس و کلاس‌های آموزشی راه اندازی شده است و به مرور به روز رسانی خواهد شد.

فصل پنجم – عبارت‌های جبری

فصل پنجم – عبارت‌های جبری – قسمت اول

فصل پنجم – عبارت‌های جبری – قسمت دوم

فصل ششم – خط و معادله‌های خطی

فصل ششم – خط و معادله‌های خطی – قسمت اول

فصل ششم – خط و معادله‌های خطی – قسمت دوم

فصل ششم – خط و معادله‌های خطی – قسمت سوم

فصل ششم – خط و معادله‌های خطی – قسمت چهارم

فصل هفتم – عبارت‌های گویا

فصل هفتم – عبارت‌های گویا – قسمت اول

فصل هفتم – عبارت‌های گویا – قسمت دوم

فصل هفتم – عبارت‌های گویا – قسمت سوم

فصل هفتم – عبارت‌های گویا – قسمت چهارم

فصل هشتم – حجم و مساحت

فصل هشتم – حجم و مساحت – قسمت اول

فصل هشتم – حجم و مساحت – قسمت دوم

فصل هشتم – حجم و مساحت – قسمت سوم

فصل هشتم – حجم و مساحت – قسمت چهارم