آموزش مجازی به دلیل شیوع بیماری کرونا

سلام

به دلیل شیوع بیماری کرونا و تعطیلی کلاس‌‌های آموزشی، این وب‌گاه در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته است. هر گونه نقد و پیشنهادی از طرف شما به افزایش کیفیت این مسیر کمک خواهد کرد.